Voda a dieťa

   

Deti často pri svojich aktivitách zabúdajú, že pre ich zdravý vývoj je pitný režim nesmierne dôležitý. Preto my rodičia na to nesmieme nikdy zabúdať a našou dôležitou úlohou, ktorá sa často podceňuje je dopĺňať ich pitný režim.

Deti vo veku od 1 roka života už môžu prijímať rôzne druhy tekutín. Samozrejme voda je tá najvhodnejšia. Hranica množstva tekutín je od 800 ml až do 1 800 ml denne, podľa veku dieťaťa.

Naša spoločnosť vychádza rodičom v ústrety a ponúka im rôzne typy nápojov. Na správne doplnenie minerálov vášho dieťaťa je tu Baby Bella, pramenitá voda vhodná na prípravu kojeneckej stravy.

 

Pramenitá voda Baby Bella svojim zložením a nízkym obsahom minerálnych látok spĺňa najprísnejšie kritériá pre pramenitú vodu, vhodnú na prípravu stravy pre dojčatá.

Vyvážený pomer minerálov umožňuje túto multigeneračnú vodu využívať neobmedzene všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva. Baby Bella sa ťaží a plní v regióne panenskej prírody Slovenska, kde široko – ďaleko nezasahuje žiadny vplyv priemyselnej aglomerácie. Preto Baby Bella právom môže niesť hrdý prívlastok: Kráľovná pramenitých vôd, vhodná na prípravu stravy pre dojčatá.

Hudobný prehrávač | Mapa webu | Zväčšiť písmo | Zmenšiť písmo | English | 中文